Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей співробітників зако...

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей співробітників зако...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами)
між Урядом України та Урядом Турецької Республіки
про взаємне працевлаштування членів сімей
співробітників закордонних установ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.101 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом
Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей
співробітників закордонних установ ( 792_031 ), підписану
11 червня 2002 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1196-IV ___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry