Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про арбітражний суд у зв'язку з утворенням арбітражного суду міста Севастополя

Про внесення змін до Закону України Про арбітражний суд у зв'язку з утворенням арбітражного суду міста Севастополя

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28,
ст.180 )
Про внесення змін до Закону України "Про
арбітражний суд" у зв'язку з утворенням
арбітражного суду міста Севастополя

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 33, ст.348 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до Закону України "Про арбітражний суд"
( 1142-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 36,
ст.469; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.455):
1. У назвах і текстах статей 6, 7, 8 і 9, текстах статей
5, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 32, 34, 35 і 37 слова
"м. Києва" замінити словами "міст Києва і Севастополя".
2. У абзаці другому пункту 5 частини першої статті 13 слова
"голови, його заступників та арбітрів арбітражного суду Республіки
Крим" виключити.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3346-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry