Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у жовтні 2002 року

Про День Уряду України у жовтні 2002 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у жовтні 2002 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України
8 жовтня 2002 року з порядком денним:
"1. Інформація Кабінету Міністрів України про стан справ у
вітчизняній системі охорони здоров'я.
2. Інформація Кабінету Міністрів України про здійснення
державної політики щодо стану реформування нафтогазового комплексу
України, його впливу на соціально-економічний розвиток держави та
виконання законодавства України в цій сфері".
II. Кабінету Міністрів України визначити доповідачів,
підготувати аналітичні та довідкові матеріали з цих питань і
подати їх для вручення народним депутатам України 1 жовтня
2002 року.
III. Комітетам Верховної Ради України з питань охорони
здоров'я, материнства та дитинства, з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з питань бюджету,
з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань законодавчого
забезпечення природоохоронної діяльності разом з іншими
заінтересованими комітетами узагальнити пропозиції народних
депутатів України і матеріали, які будуть подані Кабінетом
Міністрів України, підготувати співдоповіді та проекти постанов
Верховної Ради України із зазначених питань.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 липня 2002 року
N 83-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry