Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заходи щодо захисту внутрішнього ринку від імпорту нафтопродуктів

Про заходи щодо захисту внутрішнього ринку від імпорту нафтопродуктів

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заходи щодо захисту внутрішнього ринку
від імпорту нафтопродуктів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.143 )

З метою створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної
нафтопереробної галузі, забезпечення ринку України
нафтопродуктами власного виробництва Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Запропонувати Кабінету Міністрів України в місячний
термін:
прийняти постанову про тимчасове вилучення моторних бензинів
та дизельного палива (код згідно з УКТЗЕД 2710 00 27 31,
2710 00 27 39, 2710 00 27 90, 2710 00 29 01, 2710 00 29 09,
2710 00 34 31, 2710 00 34 39, 2710 00 34 90, 2710 00 61 00,
2710 00 65 00, 2710 00 69 00 ( 2371а-14 ) з режиму вільної
торгівлі з Російською Федерацією;
прийняти постанову про тимчасове вилучення моторних бензинів
та дизельного палива (код згідно з УКТЗЕД 2710 00 27 31,
2710 00 27 39, 2710 00 27 90, 2710 00 29 01, 2710 00 29 09,
2710 00 34 31, 2710 00 34 39, 2710 00 34 90, 2710 00 61 00,
2710 00 65 00, 2710 00 69 00 ( 2371а-14 ) з режиму вільної
торгівлі з Республікою Бєларусь.
2. Міністерству закордонних справ України повідомити
Російську Федерацію і Республіку Бєларусь про прийняте Кабінетом
Міністрів України рішення.
3. Кабінету Міністрів України проінформувати Верховну Раду
України про хід виконання цієї Постанови у третьому кварталі
2005 року.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3225-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry