Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін до декретів Кабінету Міністрів
України про валютне регулювання"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.463 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 67/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 28, ст.255 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до декретів
Кабінету Міністрів України про валютне регулювання" ( 3651-12 ) з
дня опублікування, за винятком статті 2. Статтю 2 ввести в дію з
1 січня 1994 року.
2. Враховуючи критичне становище з погашенням зовнішньої
заборгованості та з метою посилення контролю за здійсненням
валютних операцій Національному банку України: за участю Кабінету Міністрів України розробити в тижневий
строк механізм контролю, який би забезпечував повноту та
своєчасність здійснення розрахунків у валюті; скасувати з 1 січня 1994 року дію індивідуальних ліцензій,
виданих резидентам на відкриття ними валютних рахунків в
іноземних банках у вільно конвертованій валюті (крім підприємств
і організацій морського, річкового та авіаційного транспорту і
океанічного флоту рибної промисловості), які не відповідають
інтересам держави; ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою ВР N 67/94-ВР від 30.06.94 ) установити в триденний строк граничний розмір маржі між
курсом купівлі та продажу іноземної валюти по безготівкових і
готівкових операціях. Про виконання зазначених доручень доповісти Верховній Раді
України до 1 січня 1994 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 25 листопада 1993 року
N 3652-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry