Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України Пр...

Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України Пр...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання
Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію
статей 10, 33, 34 Закону України "Про оплату праці" та
встановлення мінімального розміру пенсії за віком"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.105 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання
Постанови Верховної Ради України від 20 лютого 1996 року "Про
порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України "Про
оплату праці" та встановлення мінімального розміру пенсії за
віком" ( 49/96-ВР ) взяти до відома.
2. Роботу Кабінету Міністрів України щодо виконання
зазначеної Постанови вважати незадовільною.
3. Кабінету Міністрів України:
вжити необхідних заходів щодо введення в дію Закону України
"Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) в повному обсязі; до 15 лютого 1997 року затвердити порядок компенсації
працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням
строків її виплати; у березні 1997 року проінформувати Верховну Раду України про
стан виконання заходів щодо погашення заборгованості по виплаті
заробітної плати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 лютого 1997 року
N 46/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry