Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення чергових виборів Президента України

Про призначення чергових виборів Президента України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Про втрату чинності Постанови, як такої що не відповідає
Конституції України (є неконституційною), див. Рішення
Конституційного Суду N 10-рп/2009 ( v010p710-09 ) від
12.05.2009 }
Про призначення чергових виборів Президента України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,
ст.525 )

Відповідно до статті 58, пункту 7 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ), керуючись статтею 16 та
частинами першою і другою статті 17 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити чергові вибори Президента України на неділю,
25 жовтня 2009 року.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2009 року
N 1214-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry