Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Болгарія

Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Болгарія

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною
і Республікою Болгарія
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 1, ст.3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Консульську Конвенцію між Україною і Республікою Болгарія
( 100_010 ), підписану від імені України 24 липня 1996 року в
місті Софія, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1998 року
N 286-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry