Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про застосування нормативно-правових актів з питань оподаткування в Україні

Про застосування нормативно-правових актів з питань оподаткування в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про застосування нормативно-правових актів
з питань оподаткування в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 9-10, ст. 72 )

У зв'язку з прийняттям та набранням чинності Законом України
"Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо
оподаткування" ( 171-14 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Будь-які нормативно-правові акти, що не мають сили закону
і видані з порушенням вимог Закону України "Про порядок
встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів),
інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування",
якими збільшувалися ставки податків і зборів (обов'язкових
платежів) або змінювалися об'єкти оподаткування, інші елементи
податкових баз та пільги з оподаткування, а також ті, якими
встановлювалися податки і збори (обов'язкові платежі), що не були
визначені Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ),
не застосовуються у частині, що суперечить Закону України "Про
порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо
оподаткування" з моменту їх видання, та не підлягають виконанню
платниками податків і зборів (обов'язкових платежів).
2. У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про
порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо
оподаткування" вважати, що будь-які питання оподаткування є
економічними питаннями, повністю врегульованими законами України.
Справляння зборів за спеціальне використання природних
ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища і за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України відповідно до законів України.
3. Кабінету Міністрів України у десятиденний термін привести
свої нормативно-правові акти у відповідність з Законом України
"Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо
оподаткування".
4. Рекомендувати Президенту України у десятиденний термін
скасувати видані ним акти, що не відповідають Закону України "Про
порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо
оподаткування".
5. Звернути увагу Генерального прокурора України на
необхідність посилення нагляду за додержанням і застосуванням
Закону України "Про порядок встановлення ставок податків і зборів
(обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також
пільг щодо оподаткування" органами державної влади та їх
посадовими особами.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 24 грудня 1998 року
N 363-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry