Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного банку України

Про звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного банку України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Стельмаха В.С.
з посади Голови Національного банку України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 17, ст.115 )

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звільнити СТЕЛЬМАХА Володимира Семеновича з посади Голови
Національного банку України ( 1404-14 ).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2853-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry