Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про концесії

Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про концесії

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 3
Закону України "Про концесії"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.554 )

З метою забезпечення захисту та реалізації прав громадян
України, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), у
процесі реалізації окремих положень Закону України "Про концесії"
( 997-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац вісімнадцятий частини другої статті 3 Закону України
"Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2005 р., N 26,
ст. 349) викласти в такій редакції:
"використання об'єктів соціально-культурного призначення (за
винятком тих, що розташовані у рекреаційних зонах)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2857-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry