Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освіту педагогічним, науково...

Про внесення зміни до Закону України Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освіту педагогічним, науково...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним
та іншим категоріям працівників навчальних закладів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.367 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Закон України "Про реструктуризацію заборгованості з
виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
навчальних закладів" ( 1994-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 1, ст. 15) доповнити статтею 5-1 такого
змісту:
"Стаття 5-1.
На кредиторську заборгованість Державного бюджету України з
виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки нараховуються лише страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які сплачуються
у порядку, встановленому частиною шостою статті 20 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) для сплати авансових платежів.
На кредиторську заборгованість з виплат, які здійснюються
згідно з цим Законом, не нараховуються страхові внески на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, на випадок безробіття, від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1025-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry