Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності
за порушення у сфері захисту рослин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.49 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист рослин"
( 180-14 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51,
ст. 310 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кодекс України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтями 83-1, 188-12 і
238-4 такого змісту:
"Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин
Порушення законодавства про захист рослин:
1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення
технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого
призначення;
2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин;
3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої
інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій
рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції
рослинного походження від шкідливих організмів;
4) завезення на територію України та реалізація засобів
захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що
не пройшли державних випробувань і реєстрації;
5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів
захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження;
6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань
захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану
рослин та якості продукції рослинного походження, а також
забруднення довкілля, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на
посадових осіб - від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян";
"Стаття 188-12. Невиконання законних вимог посадових осіб
спеціально уповноважених органів виконавчої
влади у сфері захисту рослин
Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально
уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний
контроль за додержанням законодавства про захист рослин, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,1 до 0,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб -
від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
"Стаття 238-4. Спеціально уповноважені органи виконавчої
влади у сфері захисту рослин
Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері
захисту рослин розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист
рослин (стаття 83-1), а також щодо невиконання законних вимог
посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у
сфері захисту рослин (стаття 188-12).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор захисту рослин України і його
заступник, головні державні інспектори захисту рослин Автономної
Республіки Крим, областей та їх заступники - штраф на громадян до
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових
осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
2) головні державні інспектори захисту рослин районів - штраф
на громадян до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і
на посадових осіб - до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2000 року
N 1368-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry