Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту)
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 38, ст.248 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду (Проект розвитку експорту) між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку ( 996_739 ),
підписану 15 травня 1997 року в м. Вашингтоні, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 липня 1997 року
N 451/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry