Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження персонального складу Координаційно-наглядової ради державно-правового експерименту розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні

Про затвердження персонального складу Координаційно-наглядової ради державно-правового експерименту розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження персонального складу
Координаційно-наглядової ради державно-правового
експерименту розвитку місцевого самоврядування
в Ірпінському регіоні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 50, ст.263 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити персональний склад Координаційно-наглядової
ради державно-правового експерименту розвитку місцевого
самоврядування в Ірпінському регіоні (додається).
2. Координаційно-наглядовій раді державно-правового
експерименту розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському
регіоні щорічно інформувати Комітет Верховної Ради України з
питань державного будівництва та місцевого самоврядування і
Кабінет Міністрів України про соціально-економічні наслідки та хід
проведення експерименту в Ірпінському регіоні.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2647-III

Додаток
до Постанови Верховної Ради
України від 11 липня 2001 року
N 2647-III
СКЛАД
Координаційно-наглядової ради
державно-правового експерименту
розвитку місцевого самоврядування
в Ірпінському регіоні

1. Мельник народний депутат України - голова Петро Володимирович Координаційно-наглядової ради
2. Безсмертний народний депутат України - заступник Роман Петрович голови Координаційно-наглядової ради
3. Грехов заступник голови Київської обласної Анатолій Станіславович ради - секретар
Координаційно-наглядової ради
4. Германчук перший заступник Міністра фінансів Петро Кузьмович України
5. Дайнеко народний депутат України, голова Леонід Іванович підкомітету з питань діяльності рад
та органів місцевого самоврядування
Комітету Верховної Ради України з
питань державного будівництва та
місцевого самоврядування
6. Іщенко народний депутат України, заступник Олексій Максимович голови Комітету Верховної Ради
України з питань державного
будівництва та місцевого
самоврядування
7. Пухтинський Голова Фонду сприяння місцевому Микола Олександрович самоврядуванню України
8. Сем'янівський заступник голови Київської обласної Володимир Васильович державної адміністрації
9. Скаржинський Ірпінський міський голова Володимир Данилович
10. Рибак консультант секретаріату Комітету Олена Федорівна Верховної Ради України з питань
державного будівництва та місцевого
самоврядування
11. Кравченко перший заступник директора Василь Іванович Науково-дослідного фінансового
інституту при Міністерстві фінансів
України
12. Шумило заступник Міністра економіки України Ігор Анатолійович
13. Яловий заступник Київського міського голови Володимир Борисович - секретар Київради
14. Яцуба Державний Секретар Кабінету Володимир Григорович Міністрів України

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry