Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби

Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про ставки акцизного збору та ввізного мита
на тютюнові вироби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.19 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору та
ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 52 ст. 471) такі зміни:
1) у статті 1 цифри і слова

"2402 20 000 Сигарети з 10 гривень 3 євро 5 євро за
тютюну за 1000 шт. за 1000 шт."
(цигарки) 1000 шт.
замінити цифрами і словами
"2402 20 001 Сигарети 5 гривень 3 євро 5 євро за
без за 1000 шт. за 1000 шт.
фільтру 1000 шт.
з тютюну
(цигарки)
2402 20 002 Сигарети 10 гривень 3 євро 5 євро за
з фільтром за 1000 шт. за 1000 шт.";
з тютюну 1000 шт.

2) статтю 2 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2138-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry