Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про деякі заходи щодо з'ясування стану додержання виборчого законодавства в окремих одномандатних виборчих округах під час проведення чергових виборів до Вер...

Про деякі заходи щодо з'ясування стану додержання виборчого законодавства в окремих одномандатних виборчих округах під час проведення чергових виборів до Вер...

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про деякі заходи щодо з’ясування стану додержання виборчого законодавства в окремих одномандатних виборчих округах під час проведення чергових виборів до Верховної Ради України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 36, ст.485)

У зв’язку з неоднозначною суспільно-політичною оцінкою встановлення результатів чергових виборів народних депутатів України в окремих одномандатних виборчих округах Верховна Рада України постановляє:

1. Вважати за доцільне утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин встановлення результатів чергових виборів народних депутатів України в окремих одномандатних виборчих округах. У зв’язку з цим запропонувати головам депутатських фракцій та депутатської групи подати пропозиції щодо кількісного та персонального складу цієї тимчасової слідчої комісії до 7 листопада 2012 року.

2. Рекомендувати:

1) Генеральній  прокуратурі  України  провести  перевірку правомірності залучення працівників правоохоронних органів до підтримання правопорядку на окремих дільничних та окружних виборчих комісіях в день голосування та у період підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях та встановлення підсумків голосування в окремих одномандатних виборчих округах, а також відповідності дій працівників правоохоронних органів вимогам закону;

2) Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України перевірити додержання присяги суддями при ухваленні ними рішень під час виборчої кампанії;

3) Центральній виборчій комісії повторно відповідно до її повноважень і Закону України "Про вибори народних депутатів України" вивчити матеріали щодо встановлення результатів чергових виборів народних депутатів України у так званих проблемних одномандатних виборчих округах.

3. Генеральній прокуратурі України, Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Центральній виборчій комісії надати Верховній Раді України до 9 листопада 2012 року попередню інформацію з питань, передбачених пунктом 2 цієї Постанови.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
6 листопада 2012 року
№ 5466-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry