Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань реєстрації актів громадянського стану
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 9, ст. 67 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135
- набуває чинності 01.01.2004
Законами
N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70
N 2398-VI ( 2398-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.509 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.01.2002 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2398-VI ( 2398-17 ) від 01.07.2010 }

3. Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) після
слів "реєстрація актів громадянського стану" доповнити словами
"(за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного
значення) рад)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2000 року
N 1366-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry