Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр...

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
10.02.2006 N 512
Про внесення змін до постанови Центральної
виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 "Про
утворення окружних виборчих комісій територіальних
виборчих округів з виборів народних депутатів
України 26 березня 2006 року"

До Центральної виборчої комісії надійшли особисті заяви
членів окружних виборчих комісій, звернення політичних партій -
суб'єктів виборчого процесу з проханням внести зміни до додатки
до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року
N 259 ( v0259359-06 ) "Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів
України 26 березня 2006 року" в частині зазначення прізвищ, імен,
по батькові членів окружних виборчих комісій.
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія
вбачає підстави для їх задоволення, та одночасно відзначає, що при
вивченні документів, поданих політичними партіями (виборчими
блоками політичних партій) та особами, запропонованими до складу
окружних виборчих комісій, з метою утворення окружних виборчих
комісій територіальних виборчих округів з виборів народних
депутатів України та прийняття відповідної постанови Комісії від
24 січня 2006 року N 259 ( v0259359-06 ) із заяв цих осіб,
написаних власноручно, неможливо було встановити розбіжності в
написанні їх прізвищ, імен, по батькові.
Зважаючи на викладене, відповідно до пункту 14 частини другої
статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктами 1, 2 статті 19
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Внести такі зміни до постанови Центральної виборчої
комісії від 24 січня 2006 року N 259 ( v0259359-06 ) "Про
утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих
округів з виборів народних депутатів України 26 березня
2006 року":
у додатку 1 в частині зазначення прізвища члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 6 Брайловської
Світлани Георгіївни слово "Брайловська" замінити словом
"Браіловська";
у додатку 2 в частині зазначення прізвища члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 18 Гервосія
Петра Васильовича слово "Гервосій" замінити словом "Гервасій";
у додатку 4:
в частині зазначення імен голів окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів N 31 та 32 Швайковського
В'ячеслава Володимировича та Кабаченка Валерія Кононовича слова
"В'ячеслав" та "Валерій" замінити відповідно словами "Валер'ян" та
"Вячеслав";
в частині зазначення прізвища члена окружної виборчої комісії
територіального виборчого округу N 33 Кегеджі Олексія Вікторовича
слово "Кегеджі" замінити словом "Кечеджі";
у додатку 7 в частині зазначення прізвища члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 69 Жупанин
Надії Іванівни слово "Жупанин" замінити словом "Купар";
у додатку 19 в частині зазначення імені секретаря окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 167 Ярого
Ярослава Омельяновича слово "Ярослав" замінити словом "Мирослав";
у додатку 23 в частині зазначення по батькові голови окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 206 Дигало
Лариси Григорівни слово "Григорівни" замінити словом "Георгіївни";
у додатку 25 в частині зазначення прізвищ членів окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 213 Неоненка
Віктора Федоровича та Стрінатка Сергія Олександровича слова
"Неоненко" та "Стрінатко" замінити відповідно словами "Неоменко"
та "Стринадко".
2. Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр", а відповідний витяг із цієї постанови - у
регіональних друкованих засобах масової інформації.
3. Копію цієї постанови надіслати відповідним окружним
виборчим комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry