Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових в...

Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових в...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
щодо імпорту та експорту спирту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.432 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними
змінами) такі зміни:
1) в абзаці четвертому статті 1 слова "в контакті з деревиною
дуба" замінити словами "в дубовій тарі або нержавіючих чи
емальованих ємностях з дубовою клепкою";
2) третє речення частини першої статті 3 після слів "спиртом
коньячним" доповнити словами "і плодовим";
3) у статті 14:
у першому реченні частини першої слова "спиртом етиловим і
плодовим" замінити словами "спиртом етиловим";
частину третю викласти в такій редакції:
"Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються
за наявності відповідних ліцензій суб'єктами господарювання, які
забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими
ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і
плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими
потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку
і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на
виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля
спиртом коньячним і плодовим здійснюється суб'єктом господарювання
на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв
за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає
порядок ведення реєстру зазначених суб'єктів господарювання";
перше речення частини сьомої після слів "експорту спирту
етилового" доповнити словами "коньячного і плодового".
2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 квітня 2011 року
N 3232-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry