Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Карпачової Н.І. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Про призначення Карпачової Н.І. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Карпачової Н.І. Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 13, ст.162 )

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Призначити КАРПАЧОВУ Ніну Іванівну Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 621-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry