Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про рекомендації парламентських слухань щодо невідкладних заходів по виконанню законодавства з питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів...

Про рекомендації парламентських слухань щодо невідкладних заходів по виконанню законодавства з питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації парламентських слухань щодо
невідкладних заходів по виконанню законодавства з
питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів і шляхи його удосконалення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації парламентських слухань щодо
невідкладних заходів по виконанню законодавства з питань
соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і шляхи
його удосконалення.
2. Кабінету Міністрів України разом з комітетами Верховної
Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, з
питань національної безпеки і оборони, з питань соціальної
політики та праці вжити необхідних заходів щодо їх виконання.
3. На Дні Уряду у жовтні 1999 року заслухати інформацію про
хід виконання зазначених рекомендацій.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 5 травня 1999 року
N 621-XIV
РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників парламентських слухань щодо невідкладних заходів по виконанню законодавства стосовно соціального захисту
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і шляхи його удосконалення
Учасники парламентських слухань, проаналізувавши стан
соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів,
відзначають, що глибокі кризові явища, які охопили усі сфери
суспільного життя, падіння виробництва, постійне зростання цін,
відсутність належного контролю з боку владних структур за
додержанням вимог законів України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ), "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ), "Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні" ( 3721-12 ) вкрай негативно вплинули на забезпечення
державних гарантій зазначеним категоріям населення, призвели до
різкого зниження рівня життя громадян похилого віку, їх зубожіння
і вимирання.
Серед найбідніших верств населення - ветерани війни і праці,
інваліди різних категорій, люди, які захищали нашу Вітчизну, хто
відроджував її в повоєнний період, кому завдячує нинішнє
покоління своїм життям.
З року в рік зменшуються бюджетні асигнування на їх
соціальний захист. В минулому році вони становили лише 11,8
відсотка від суми, передбаченої чинним законодавством. Так,
видатки на пільговий відпуск ліків для ветеранів війни становлять
10 відсотків, зубне протезування - 7-8, санаторно-курортне
лікування - 5-7, забезпечення скрапленим газом - до 10, виділення
інвалідам війни автомобілів - всього 3-5 відсотків.
У занедбаному стані перебуває ряд госпіталів для ветеранів
та інвалідів війни. Знущанням над хворими є те, що на харчування
для них виділяється 65-90 копійок, на лікування - до 1 гривні на
добу, обмежується подача електроенергії (8 годин на добу),
паралізована робота діагностичних кабінетів. Взагалі, ліків
виділяється лише близько 20 відсотків від потреби, а харчування
не перевищує 40 відсотків біологічної норми.
Надзвичайно низьким розміром пенсій, зрівнялівкою, порушенням
рівності прав пенсіонерів характеризується пенсійне забезпечення
для 13,4 млн. наших громадян.
У державі склалася хибна практика здійснення цілої низки
соціальних виплат з Пенсійного фонду України, які не пов'язані з
трудовим вкладом працівників.
Не забезпечено виконання Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 307/97-ВР ) від 4 червня 1997 року щодо підвищення рівня
мінімальної пенсії за віком. Недосконалим залишається механізм
коригування заробітної плати для обчислення розміру пенсії тим
категоріям осіб, які вийшли на пенсію до 1992 року, чим суттєво
знецінено зарплату і тим самим розмір їх пенсій. Не проведено в
повному обсязі індексацію пенсій.
Вкрай складна ситуація із виплатою пенсій. Заборгованість з
її фінансуванням постійно зростає і вже перевищила 2,3 млрд.
гривень. Хронічними стають невиплати пенсій в багатьох регіонах
упродовж 5-8 місяців, масове погашення заборгованості різними
товарами, нерідко сумнівної якості, у тому числі горілчаними
виробами, мінеральними добривами і навіть домовинами та
надгробними плитами.
Викликають занепокоєння численні факти порушення
законодавства, при призначенні пенсій у бік їх заниження,
використання не за призначенням коштів, виділених для потреб
соціального захисту інвалідів та ветеранів.
У державі намітилася тенденція до значного звуження
соціальних гарантій малоімущим категоріям населення, що суперечить
нормам Конституції України. Кабінет Міністрів України, деякі інші
центральні органи виконавчої влади нерідко приймають
нормативно-правові акти щодо порядку надання житлово-комунальних
пільг, медичного, транспортного обслуговування, виплати грошових
компенсацій тощо, в яких ігнорується чинне законодавство,
ускладнюється механізм його реалізації, що викликає масове
невдоволення ветеранів та інвалідів.
Внесені Верховною Радою України зміни до законів "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про пенсійне
забезпечення", які спрямовані на вирішення наболілих проблем
пенсіонерів, на жаль, не знайшли розуміння і підтримки як з боку
Президента України, так і Уряду України.
Під загрозою опинилася вся державна система соціального
захисту інвалідів. Незадовільне бюджетне фінансування Фонду
України соціального захисту інвалідів призвело до зростання
заборгованості по соціальних виплатах інвалідам, яка становить 91
млн. гривень. В кризовому стані опинилися протезна промисловість,
підприємства громадських організацій інвалідів.
Учасники парламентських слухань вважають, що нинішній стан
соціального захисту людей похилого віку ставить під загрозу
громадянський спокій та злагоду у суспільстві.
З метою здійснення невідкладних соціально-економічних і
організаційних заходів, спрямованих на виконання законодавства
стосовно соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і
подальше його удосконалення, учасники парламентських слухань
рекомендують:
Верховній Раді України:
1. Враховуючи надзвичайно важкий матеріальний стан, в якому
сьогодні перебувають мільйони найбільш знедолених громадян України
- пенсіонери, ветерани та інваліди, звернутися до Президента
України з проханням підписати прийняті Верховною Радою України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" та Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту".
2. Комітетам Верховної Ради України у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів, з питань оборони та національної безпеки,
з питань соціальної політики та праці, з питань бюджету разом з
Рахунковою палатою, іншими державними органами забезпечити дієвий
контроль за виконанням чинного законодавства стосовно соціального
захисту пенсіонерів, ветеранів війни і праці та інвалідів.
З цією метою ширше використовувати набутий досвід проведення
в різних регіонах України виїзних засідань парламентських
комітетів.
3. При внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 1999 рік" ( 378-14 ) передбачити:
- погашення заборгованості Пенсійному фонду України, що
виникла у попередні роки по виплатах пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби
та їх сім'ям і виплатах, пов'язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- збільшення видатків на соціальний захист ветеранів війни,
праці та інвалідів;
- виведення з доходної частини бюджету платежів до Фонду
України соціального захисту інвалідів за нестворені робочі місця;
- виділення цільових компенсацій збитків від безоплатних
транспортних перевезень пільгових категорій громадян.
4. З метою законодавчого забезпечення удосконалення системи
соціального захисту населення законопроекти, які регулюють ці
питання, вважати пріоритетними і такими, що підлягають
першочерговому розгляду. Прискорити розгляд проектів законодавчих
актів про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про
недержавні пенсійні фонди, про державну соціальну допомогу,
уточнити пропозиції про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист",
поданих Кабінетом Міністрів України.
5. У разі прийняття законодавчих актів щодо зменшення
надходжень до Пенсійного фонду України визначати джерела їх
покриття.
6. Усунути недоліки і колізії чинного законодавства щодо
пільгового оподаткування підприємств громадських організацій
інвалідів та ветеранів війни - з урахуванням специфіки підприємств
Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих,
інших всеукраїнських і регіональних громадських організацій.
При розгляді проекту Податкового кодексу України передбачити
пільги для підприємств зазначених громадських організацій, а також
підприємств, що використовують працю інвалідів, та для інвалідів -
суб'єктів підприємницької діяльності.
7. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" ( 3808-12 ) щодо розвитку Параолімпійського руху
України та реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і
спорту.
8. Прийняти Постанову Верховної Ради України про позабюджетне
фінансування вирішення проблем інвалідів (стосовно запровадження
загальнодержавної цільової лотереї для фінансування заходів щодо
підтримки інвалідів).
9. При розгляді законопроекту про лотереї та розіграші взяти
за основу проект, підготовлений Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності, оскільки в ньому
передбачено фінансування державних програм соціально-побутового та
матеріального забезпечення інвалідів.
10. За погодженням з парламентами держав - учасниць СНД до 1
липня 1999 року прийняти Постанову Верховної Ради України щодо
заходів по відзначенню 55-ої річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Розглянути проект Закону України про увічнення пам'яті
загиблих при захисті Батьківщини.
Кабінету Міністрів України:
1. Забезпечити виконання Конституції України, законів та
інших нормативно-правових актів у сфері соціального захисту
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, привести у відповідність з
ними власні рішення.
Враховуючи багаточисельні звернення громадян з цього приводу,
внести зміни або скасувати постанови, які суперечать чинному
законодавству, зокрема:
від 21 грудня 1998 року N 2034 ( 2034-98-п ) "Про індексацію
грошових доходів громадян";
від 8 вересня 1997 року N 999 ( 999-97-п ) "Про затвердження
порядку забезпечення інвалідів автомобілями";
від 1 серпня 1996 року N 879 ( 879-96-п ) "Про встановлення
норм користування комунальними послугами громадянами, які мають
пільги щодо їх оплати";
від 12 вересня 1996 року N 1114 ( 1114-96-п ) "Про внесення
змін до порядку подання і розміри грошових компенсацій вартості
санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян";
від 17 серпня 1998 року N 1303 ( 1303-98-п ) "Про
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань";
від 8 лютого 1994 року N 63 ( 63-94-п ) "Про організаційні
заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту".
2. Ліквідувати дискримінацію при визначенні середньомісячного
заробітку для обчислення розміру пенсії пенсіонерам, які отримують
пенсію із заробітної плати до 1992 року.
3. Вжити заходів щодо:
- легалізації доходів населення, зменшення тіньового сектора
економіки та підготовки пропозицій для вирішення у законодавчому
порядку питання посилення відповідальності платників, які
ухиляються від реєстрації та сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування;
- погашення заборгованості Пенсійному фонду України з
Державного бюджету України і з Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення;
- погашення заборгованості з виплати пенсій. Розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України, в
якому комплексно і системно вирішити питання наповнення бюджету
Пенсійного фонду України, в тому числі за рахунок можливого
встановлення зборів за послуги, що надаються операторами
мобільного зв'язку. Створити міжвідомчу робочу групу для
підготовки пропозицій по нетрадиційному наповненню бюджету
Пенсійного фонду України;
- виплати громадянам заборгованості по знецінених грошових
заощадженнях в установах Ощадбанку станом на 1 січня 1992 року
згідно з відповідною Постановою Верховної Ради України.
4. Забезпечити цільове використання коштів Пенсійного фонду
України, не допускати відволікання їх на інші видатки, не
пов'язані з пенсійним забезпеченням громадян за рахунок збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, та підготувати
пропозиції по внесенню змін до законів України про розмежування
джерел фінансування соціальних виплат між Державним бюджетом
України та Пенсійним фондом України.
5. Протягом першого півріччя 1999 року затвердити перелік:
- аптек (не менше двох в районі, місті), що не підлягають
приватизації, або відновити статус об'єктів комунальної чи
державної власності для пільгового відпуску ліків ветеранам війни
та іншим пільговим категоріям населення;
- спеціалізованих магазинів, відділів, секцій, що не
підлягають приватизації, для продажу товарів ветеранам війни,
передбачивши кошти в регіональних бюджетах на оренду приміщень та
оплату комунальних послуг в цих магазинах;
- переглянути норми та переліки товарів для продажу їх
ветеранам за соціально доступними цінами, звернувши особливу увагу
на обслуговування ветеранів і пенсіонерів, які проживають у
сільській місцевості. Внести пропозиції до Верховної Ради України
щодо звільнення цих товарів від оподаткування.
6. В межах бюджетних асигнувань збільшити виділення коштів
на:
- закупівлю, технічне обслуговування автомобілів для
інвалідів війни, виплату компенсацій на бензин, а також
транспортне обслуговування;
- санаторно-курортне лікування та виплату компенсацій
інвалідам і ветеранам війни замість путівок, вартості самостійного
санаторно-курортного лікування.
7. Вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної та
лікувальної бази госпіталів для інвалідів війни. За підсумками
виконання Державного бюджету України за перший квартал 1999 року
внести пропозиції до Верховної Ради України щодо виділення
додаткових коштів на розвиток Українського державного
медико-соціального центру ветеранів війни в селі Циблі Київської
області в сумі 725 тис. гривень.
8. Відповідно до статей 12-15 Закону України "'Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
протягом першого півріччя 1999 року затвердити середні норми
споживання газу, електроенергії, інших комунальних послуг, що
надаються ветеранам війни та іншим пільговим категоріям населення.
9. Здійснити заходи щодо увічнення пам'яті захисників
Батьківщини, приведення в порядок кладовищ, могил загиблих та
померлих учасників Великої Вітчизняної війни та пам'ятників їм.
При уточненні Державного бюджету України на 1999 рік передбачити
кошти на створення в селі Ново-Петрівці Київської області
меморіального комплексу "Київське ратне поле" в сумі до 400 тис.
гривень.
10. До кінця 1999 року завершити підготовку та прийняття
нормативно-правових актів, які становлять механізм реалізації
законів про соціальний захист інвалідів, ветеранів війни та праці.
11. При уточненні показників Державного бюджету України
передбачити збільшення витрат на придбання спецавтотранспорту для
інвалідів, а також на погашення заборгованості за попередні роки
по компенсаційних виплатах інвалідам, оплаті виготовлених для них
протезно-ортопедичних виробів та засобів реабілітації і
пересування.
12. Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
проекти законів про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", про
державну соціальну допомогу та про впорядкування пенсій різним
категоріям населення.
13. Забезпечити виконання Постанови Верховної Ради України
від 3 грудня 1998 року ( 291-14 ) "Про заходи щодо поліпшення
соціального захисту інвалідів".
14. Підтримати діяльність Українського товариства глухих та
Українського товариства сліпих щодо підвищення рівня соціальної
захищеності інвалідів по зору і слуху шляхом:
- надання виробничим підприємствам, які засновані цими
товариствами, державного замовлення та сприяння в одержанні
регіональних замовлень на виробництво продукції (товарів, робіт,
послуг);
- залучення на основі кооперації підприємств товариств до
державних програм розвитку галузей виробництва продукції (робіт,
послуг);
- надання об'єктам соціальної сфери товариств щорічної
державної фінансової підтримки.
15. Зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів України від 17
лютого 1999 року N 180 ( 180-99-п ) "Про деякі питання діяльності
Державного казначейства України" в частині обслуговування
позабюджетних коштів Фонду України соціального захисту інвалідів.
16. Заборонити скорочення штатних працівників інтернатних
закладів для дітей-інвалідів, центрів реабілітації інвалідів,
будинків інвалідів.
17. Оргкомітету по підготовці до участі у XXVII літніх
Олімпійських та XI Параолімпійських ігор 2000 року при Кабінеті
Міністрів України розглянути стан підготовки національної збірної
команди спортсменів-інвалідів України до участі в XI
Параолімпійських іграх 2000 року у Сіднеї, акцентувавши розгляд на
додержанні рівних конституційних прав здорових спортсменів та
спортсменів-інвалідів.
Міністерству праці та соціальної політики України:
1. Постійно здійснювати контроль за дотриманням та виконанням
місцевими органами соціального захисту населення законодавства у
сфері пенсійного забезпечення, правильним і своєчасним
призначенням пенсій і цільовим використанням коштів Пенсійного
фонду України.
2. В установлені терміни подати на розгляд Кабінету Міністрів
України національну програму професійної реабілітації та
зайнятості інвалідів України.
3. Розробити та впровадити заходи щодо систематичної
співпраці Міністерства і відповідних органів з громадськими
організаціями інвалідів та залучення їх до формування державної
політики щодо розв'язання проблем інвалідів.
4. Підготувати для міністерств і відомств, діяльність яких
пов'язана з становищем інвалідів, пропозиції стосовно їх
соціальної підтримки у суспільстві.
5. Розробити та впровадити заходи щодо підтримки
санаторно-курортних закладів для інвалідів з найбільшим ступенем
ураження здоров'я (тотально сліпі, інваліди з спинальними
травмами, тяжкими формами церебрального паралічу та високим
рівнем ампутації).
6. Вивчити можливість повернення в систему Міністерства праці
та соціальної політики України медико-соціальних експертних
комісій та подати відповідні пропозиції Кабінету Міністрів
України.
7. З метою забезпечення виконання законодавства зобов'язати
підвідомчі місцеві органи дотримуватися встановленого порядку
надання статусу учасника війни, особливо громадянам, які в період
війни працювали в індивідуальних сільських господарствах, колишнім
школярам, студентам. Постійно здійснювати методичне керівництво
відповідними комісіями в їх діяльності по поданню допомоги
громадянам у розшуку необхідних документів та доказів.
8. Разом з Міністерством фінансів України та іншими
контрольними органами встановити дієвий контроль за цільовим
використанням коштів на реалізацію пільг ветеранам, передбачених у
Державному та місцевих бюджетах. Про результати цієї роботи
інформувати Кабінет Міністрів України та відповідні комітети
Верховної Ради України.
9. З метою цільового та адресного надання пільг і допомог у
співробітництві з Державним комітетом статистики України
встановити облік ветеранів війни та праці за категоріями і видами
передбачених законодавством пільг і гарантій.
10. Вжити заходів для забезпечення обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь соціального захисту населення
бланками посвідчень та інших документів національного та
міжнародних зразків про право на пільги ветеранів війни.
11. Внести пропозиції щодо проведення в 2001 році
міжнародного року волонтерів (добровольців з числа пенсіонерів) та
забезпечення створення мережі волонтерського руху (Резолюція
Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1991 року).
Міністерству охорони здоров'я України:
1. Переглянути чинні нормативи та затвердити новий порядок
медичного обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів,
включаючи проведення комплексних медичних оглядів, стаціонарного,
санаторно-курортного лікування, диспансеризації, встановлення
групи інвалідності, а також діяльності госпіталів, відділень,
палат для інвалідів війни.
2. До 1 липня 1999 року подати пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо переліку аптек, що не підлягають приватизації, для
обслуговування ветеранів війни та інших пільгових категорій
населення. Затвердити зразки рецептів для різних категорій
пенсіонерів та перелік ліків обов'язкової пільгової групи для їх
відпуску.
3. Подати пропозиції Кабінету Міністрів України про зміни або
скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1998 року N 1303 ( 1303-98-п ) щодо порядку виділення ліків деяким
пільговим категоріям населення, оскільки її окремі положення не
відповідають чинному законодавству.
4. Розглянути питання щодо змін та доповнень до положень про
медико-соціальну експертну комісію з урахуванням внесених змін до
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ).
5. Разом з Міністерством освіти України вирішити можливість
введення посади "спеціаліст з фізичної реабілітації" до штатних
розписів підпорядкованих їм закладів.
6. Розробити та впровадити заходи щодо особливого порядку
медичного обслуговування інвалідів з найбільшим ступенем ураження
здоров'я, які мають обмеження в пересуванні.
Міністерству оборони України:
1. Спільно з Міністерством фінансів України, Державним
казначейством України вжити заходів до погашення заборгованості з
виплати пенсій ветеранам війни, іншим пенсіонерам Збройних Сил
України.
2. Подати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення
змін до постанов від 8 вересня 1997 року N 999, від 1 липня 1996
року N 879, від 12 вересня 1996 року N 1114, від 17 серпня 1998
року N 1303, від 8 лютого 1994 року N 63 та інших з питань
забезпечення інвалідів автомобілями, надання житлово-комунальних
пільг, санаторно-курортного та медичного обслуговування тощо, які
викликають найбільше нарікань з боку ветеранів війни та інвалідів.
3. Посилити контроль за діяльністю комісій з питань
встановлення статусу учасника війни та учасника бойових дій,
подавати їм необхідну методичну допомогу. З цією метою разом з
Міністерством праці та соціальної політики України та відповідними
комітетами Верховної Ради України практикувати проведення спільних
семінарів, нарад, перевірок за участю фахівців заінтересованих
міністерств і відомств.
4. Проводити роботу по вишукуванню коштів для збільшення
обсягів фінансування санаторно-курортного лікування та виплати
компенсації інвалідам війни замість путівок, іншим ветеранам війни
- компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування.
5. Разом з Міністерством праці та соціальної політики України
і Міністерством охорони здоров'я України подати Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо поширення пільг і гарантій, передбачених
законодавством для інвалідів війни, на колишніх
військовослужбовців, які стали інвалідами в період проходження
служби в армії та інших військових формуваннях.
Міністерству фінансів України:
1. Забезпечити своєчасне і в повному обсязі надходження
коштів з Державного бюджету України до Пенсійного фонду України
для виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і
старшинського складу строкової служби та їх сім'ям, на
розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами, для фінансування витрат на соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
2. Забезпечити в повному обсязі фінансування державних
програм соціально-побутового та матеріального забезпечення
інвалідів, а також погашення по них заборгованості за попередній
період.
3. Здійснити заходи щодо посилення контролю за цільовим
витрачанням коштів, передбачених у бюджетах всіх рівнів на
реалізацію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту".
Разом з Міністерством праці та соціальної політики України та
Державним комітетом статистики України розглянути питання про
затвердження статистичної звітності органів, які надають пільги
ветеранам війни, по використанню виділених на цю мету бюджетних та
позабюджетних коштів.
4. За підсумками першого кварталу цього року подати
пропозиції Кабінету Міністрів України про включення до Державного
бюджету України на 1999 рік видатків на виплату щорічної разової
грошової допомоги ветеранам війни.
5. Забезпечити виділення відповідних коштів Державному
комітету України з фізичної культури і спорту на фінансування
фізичної культури, спорту та реабілітації інвалідів, а також
забезпечити контроль за їх цільовим використанням.
6. Разом з Міністерством економіки України вирішити питання
про виділення капіталовкладень на завершення будівництва Центру
реабілітації інвалідів "Оптиміст" у м.Дніпропетровську.
Державному комітету інформаційної політики України:
1. Організовувати регулярні програми з тематичними випусками
"Ветеран", "Турбота", "Мої літа - моє багатство", "Ми пам'ятаємо
про вас", "Ваша юність", "Традиції ветеранів - молоді" про життя
ветеранів війни і праці, інвалідів, висвітлення проблем
життєдіяльності людей старшого віку.
2. Вирішити питання щодо трансляції по державних телеканалах
актуальних спортивних програм та новин з сурдоперекладом і
літеровим титруванням, тривалістю не менше 10 годин на тиждень, у
час, зручний для інвалідів та осіб з вадами слуху.
Пенсійному фонду України:
1. Розробити заходи щодо своєчасного забезпечення
фінансування пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) та цільового використання
коштів Пенсійного фонду України, що формуються за рахунок збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування.
2. Посилити контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і
повним перерахуванням та надходженням збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, інших обов'язкових платежів, а
також витрачанням коштів Пенсійного фонду України.
3. У першому півріччі 1999 року внести пропозиції Кабінету
Міністрів України щодо розширення поля оподаткування та
надходження додаткових коштів до Пенсійного фонду України на суму
не менше 5 млрд. гривень в розрахунку на рік.
4. Практикувати натуральну оплату пенсій (за згодою громадян)
продуктами харчування, медикаментами, одягом, взуттям та іншими
товарами по пільгових цінах у спеціалізованих магазинах
Забезпечити необхідний контроль за такою виплатою пенсій.
Генеральній прокуратурі України:
1. Посилити нагляд за дотриманням та виконанням органами
виконавчої влади законодавства з питань пенсійного забезпечення
цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
2. Підвищити ефективність роботи органів прокуратури по
контролю за виконанням місцевими органами влади та їх посадовими
особами вимог законодавства про соціальний захист громадян
похилого віку, інвалідів, зокрема, законів України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).
Про результати періодично інформувати Верховну Раду України.
Міністерству внутрішніх справ України:
Підготувати та подати Кабінету Міністрів України відповідний
проект постанови щодо внесення змін до Правил дорожнього руху з
метою створення умов для безперешкодного доступу інвалідів та
під'їзду їх автотранспорту до адміністративних будинків органів
державної влади, об'єктів соціальної інфраструктури, підприємств,
установ та організацій.
Державному комітету зв'язку та інформатизації України:
Здійснювати контроль за виконанням Постанови Верховної Ради
України від 3 грудня 1998 року ( 291-14 ) "Про заходи щодо
поліпшення соціального захисту інвалідів" стосовно заборони
підприємствам зв'язку всіх форм власності встановлювати для
інвалідів I і II груп та сімей, в яких два або більше інвалідів,
оплату послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з
квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості.
Державному комітету України з фізичної культури і спорту:
1. Вирішити питання щодо створення та фінансування штатних
команд спортсменів-інвалідів та забезпечення найкращих
спортсменів-інвалідів стипендіями.
2. Вжити заходів до виконання Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) щодо фінансування фізичної
культури, спорту та реабілітації інвалідів, підготовки
національної збірної команди спортсменів-інвалідів України до
участі в XI літніх Параолімпійських іграх 2000 року.
3. Переглянути формування календарного плану заходів з
фізичної культури і спорту для інвалідів, збільшивши видатки по
забезпеченню національних та міжнародних заходів щодо фізичної
культури, спорту і реабілітації інвалідів та кваліфікаційних
змагань до XI літніх Параолімпійських ігор 2000 року.
Державному комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України і Міністерству транспорту України:
При забудові населених пунктів, формуванні житлових районів,
розробці проектних рішень, будівництві і реконструкції будинків,
споруд та їх комплексів, аеропортів, залізничних і автовокзалів,
морських і річкових портів, при проектуванні і створенні нових
транспортних засобів передбачати пристосування та спеціальне
обладнання для безперешкодного використання їх інвалідами.
Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам:
1. До 1 червня 1999 року розробити і затвердити на сесіях
рад, колегіях органів управління заходи щодо виконання цих
Рекомендацій та усунення недоліків у роботі по виконанню
законодавства про соціальний захист ветеранів війни, праці,
пенсіонерів та інвалідів.
2. Місцевим радам, галузевим управлінням разом з депутатами
всіх рівнів та ветеранськими організаціями до 1 липня 1999 року
провести обстеження житлово-побутових умов інвалідів, ветеранів
війни, звернувши особливу увагу на технічний стан житла,
забезпечення паливом, скрапленим газом та продуктами харчування,
своєчасність виплати пенсій, необхідність стаціонарного лікування
та інші питання. За результатами обстежень вживати заходів щодо
усунення недоліків.
3. При уточненні показників місцевих бюджетів на 1999 рік за
підсумками першого кварталу та першого півріччя передбачити
розширення фінансування заходів по реалізації Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону
України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку" з розмежуванням за окремими статтями
видатків і категоріями ветеранів.
Особливу увагу звернути на розвиток лікувальної,
матеріально-технічної та побутової бази обласних госпіталів,
передбачивши додаткове виділення їм коштів.
4. Продовжити практику розробки та здійснення в містах та
районах областей цільових програм "Ветеран", "Турбота", "Здоров'я
літніх людей" тощо.
Конкретизувати заходи по наданню пільг ветеранам та інвалідам
в програмах економічного і соціального розвитку до 2000 року.
5. Вишукувати нетрадиційні надходження до місцевих бюджетів і
широко залучати позабюджетні кошти для подання грошової і
натуральної допомоги інвалідам та ветеранам війни, створювати
державні та громадські фонди для їх матеріальної підтримки.
6. Вжити заходів по розширенню в стаціонарних медичних
закладах областей мережі необхідної кількості спеціальних палат та
ліжок для лікування інвалідів і ветеранів війни.
До кінця цього року вивчити і, за можливістю, створити філії
обласних госпіталів для інвалідів війни.
7. Прискорити реорганізацію мережі аптечного господарства з
метою значного поліпшення медикаментозного забезпечення інвалідів,
ветеранів війни та праці.
До 1 червня 1999 року затвердити перелік аптек, що не
підлягають приватизації.
8. З метою вирішення питання пільгового проїзду ветеранів
війни, праці, пенсіонерів та інвалідів на комерційних, орендних,
приватних маршрутах доручити міськрайвиконкомам та
райдержадміністраціям в тримісячний термін переглянути договори на
перевезення їх за допомогою цих форм обслуговування.
9. Розробити графіки телефонізації квартир інвалідів та
ветеранів, ремонту їх житла, забезпечення твердим паливом та
скрапленим газом.
10. Встановити дієвий контроль за виконанням плану дій
відповідних органів і служб щодо погашення заборгованості по
виплатах пенсій, посилити вимогливість до боржників за своєчасну
сплату обов'язкових зборів. Поліпшувати роботу по наданню
пенсіонерам (за їх згодою) товарів, послуг, у тому числі твердого
палива, електроенергії тощо в рахунок існуючої заборгованості з
виплати пенсій.
11. З метою підвищення ефективності та якості роботи органів
соціального захисту населення розглянути питання про подання їм
допомоги і, в першу чергу, у створенні належних умов праці,
обладнанні електронно-обчислювальною технікою, закріпленні
кадрового потенціалу.
12. Завершити реорганізацію 130 самостійних відділень
соціальної допомоги вдома в територіальні центри соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян
похилого віку з метою адресного подання побутової та натуральної
допомоги.
13. Зміцнити матеріально-технічну базу територіальних
центрів, відділень соціальної допомоги, будинків-інтернатів,
професійно-технічних училищ для інвалідів, санаторіїв,
забезпечивши їх відповідним фінансуванням, приміщеннями,
автотранспортом, а соціальних працівників - велосипедами,
проїзними квитками, спецодягом.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry