Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про обрання судді Верховного Суду України

Про обрання судді Верховного Суду України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання судді Верховного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 45, ст.339 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати Онопенка Василя Васильовича суддею Верховного Суду
України безстроково.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 жовтня 2002 року
N 185-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry