Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Д.Й.

Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Д.Й.

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2012 року № 1783

Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Д.Й.

До Центральної виборчої комісії 19 жовтня 2012 року надійшла заява разом з доданими до неї матеріалами кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Луцького Максима Георгійовича з повідомленням про встановлення судом факту порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України", кандидатом у народні депутати України в цьому ж окрузі Андрієвським Дмитром Йосиповичем.

У заяві суб’єкт звернення просить Центральну виборчу комісію прийняти рішення про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Д.Й. за порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації на підставі встановленого судовим рішенням, яке набрало законної сили, факту порушення вказаним кандидатом вимог частини шостої статті 68 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон).

Розглянувши заяву та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2012 року № 203 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", в одномандатних виборчих округах" зареєстровано кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвського Дмитра Йосиповича.

Згідно з частиною першою статті 70 Закону кандидати у народні депутати України мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

За змістом частини першої статті 68 Закону передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України.

Частиною шостою вказаної статті передбачено, що передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до Закону, коштів виборчих фондів партій, кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Кандидати у народні депутати України, зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, можуть здійснювати передвиборну агітацію за кошти виборчого фонду партії. Використання власних коштів кандидатів у народні депутати України чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 жовтня 2012 року у справі № 2а-13865/12/2670, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 15 жовтня 2012 року, встановлено факт порушення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвським Д.Й. частини шостої статті 68 Закону; визнано такими, що не відповідають вимогам частини шостої статті 68 Закону, його дії із розміщення друкованого матеріалу під назвою "Дмитрий Андриевский: "Мы добьемся введения надбавок для 600 тысяч киевских пенсионеров" у випуску № 248 газети "Точка" від 4 жовтня 2012 року.

Частиною п’ятою статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 61 Закону в разі встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту використання кандидатом у народні депутати України при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів виборчого фонду, інших коштів йому оголошується попередження.

Рішення про попередження окремому кандидату у народні депутати України приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).

Відповідно до частини третьої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Д.Й. попередження за використання інших коштів, крім коштів виборчого фонду, при фінансуванні передвиборної агітації,

Враховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 19 частини другої статті 30, частин першої - третьої, шостої статті 61, частини шостої статті 68 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, частиною п’ятою статті 14, частинами п’ятою, шостою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Дмитру Йосиповичу, висунутому політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", попередження за використання інших коштів, крім коштів виборчого фонду, при фінансуванні передвиборної агітації.

2. Копію цієї постанови видати кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Андрієвському Д.Й. та Луцькому М.Г.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry