Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Стахановського міського голови (місто Стаханов Луганської області)

Про призначення позачергових виборів Стахановського міського голови (місто Стаханов Луганської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Стахановського міського голови
(місто Стаханов Луганської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 4, ст.27 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Стахановського міського голови Александрова В.О. (місто Стаханов
Луганської області) та відповідно до пункту 30 частини першої
статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої
статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 1667-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Стахановського міського
голови (місто Стаханов Луганської області) на неділю 16 березня
2008 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Стахановського міського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Стахановського міського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 107-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 28 грудня 2007 року
N 36-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry