Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно пода...

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно пода...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і
Урядом Республіки Хорватія про уникнення
подвійного оподаткування та попередження
податкових ухилень стосовно податків на
доходи і на майно

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.120 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи і на майно ( 191_002 ),
підписану 10 вересня 1996 року в м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 17 березня 1999 року
N 501-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry