Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Укра...

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Укра...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Кодексу
про шлюб та сім'ю України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст.241 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку із змінами, внесеними до Кодексу про шлюб та сім'ю
України ( 2006-07 ) щодо порядку усиновлення дітей, які проживають
на території України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів України такі зміни:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1. Доповнити Кодекс статтею 184-2 такого змісту:
"Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання
інформації про дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без опіки (піклування) батьків
Порушення посадовими особами порядку або строків подання
інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки
(піклування) батьків, для централізованого обліку - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 221 цифри "184 - 185-9" замінити цифрами "184,
184-1, 184-2 - 185-9", а в абзаці другому пункту 1 частини першої
статті 255 цифри "179 - 188" замінити цифрами "179 - 184-1, 184-2
- 188".
IV. Пункт шостий статті 36 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39,
ст.383) викласти в такій редакції:
"6) засвідчення справжності підпису на документах,
призначених для дії за кордоном, та посвідчення доручень для цієї
мети, а також засвідчення справжності підпису батьків або опікуна
(піклувальника) на згоді про усиновлення дитини".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 березня 1998 року
N 210/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry