Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Кодексу України про надра

Про введення в дію Кодексу України про надра

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Кодексу України про надра
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 36, ст. 341 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 7/95-ВР від 19.01.95 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Кодекс України про надра ( 132/94-ВР ) з дня
його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність з
Кодексом України про надра законодавчі та інші нормативні акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
3. Кабінету Міністрів України: разом з Комісією Верховної Ради України з питань екологічної
політики підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про приведення законодавчих актів у відповідність із
Кодексом України про надра; у шестимісячний строк привести рішення Уряду України у
відповідність з Кодексом України про надра; до кінця 1994 року забезпечити розробку і затвердження
нормативних актів відповідно до компетенції Уряду України,
визначеної зазначеним Кодексом; до 1 вересня 1994 року забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Кодексу. ( Продовжити до 1 травня 1995 року терміни розробки і
затвердження нормативних актів Кабінетом Міністрів України
згідно з Постановою ВР N 7/95-ВР від 19.01.95 )
4. Визнати таким, що втратив чинність, Кодекс Української РСР
про надра від 25 червня 1976 року (Відомості Верховної Ради УРСР,
1976 р., додаток до N 27, ст.225) з наступними змінами.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ
м.Київ,27 липня 1994 року
N 133/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry