Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві

Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці N 184 2001 року про безпеку
та гігієну праці в сільському господарстві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,
ст.492 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 184 ( 993_504 )
2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві,
прийняту на 89-й сесії Генеральної конференції Міжнародної
організації праці 21 червня 2001 року, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 квітня 2009 року
N 1216-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry