Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу

Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої
політики в галузі транзиту природного газу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 9, ст.68 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про проведення узгодженої політики в галузі транзиту
природного газу ( 997_067 ), підписану 3 листопада 1995 року в
м. Москві, ратифікувати з таким застереженням:
"Положення статті 5 Угоди про проведення узгодженої політики
в галузі транзиту природного газу щодо незастосування Сторонами
мита та еквівалентних йому зборів, а також обмежень нетарифного
характеру під час здійснення поставок обладнання, матеріалів,
комплектуючих виробів та запасних частин для проведення відновних
і ремонтних робіт на транзитних газотранспортних системах
застосовуються для України лише в частині звільнення від мита і
згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів
України".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 грудня 1996 року
N 615/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry