Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 3.2.1 Регламенту Верховної Ради України

Про внесення змін до статті 3.2.1 Регламенту Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3547-IV ( 3547-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 23,
N 24-25, ст.202 }
Про внесення змін до статті 3.2.1 Регламенту
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.165 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 3.2.1 Регламенту Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР ) викласти в такій редакції:
"2. Голосування при прийнятті рішень щодо законопроектів,
проектів постанов Верховної Ради України, розглянутих на пленарних
засіданнях, відбувається, як правило, тричі на тиждень на
засіданні Верховної Ради України: щовівторка (за винятком днів
проведення "Дня Уряду України" у Верховній Раді України, що
припадають на тиждень, передбачений календарним планом для роботи
у комітетах), щосереди (з питань про надання згоди на
обов'язковість міжнародних договорів України та денонсації
міжнародних договорів України) та щочетверга, крім випадків,
передбачених при розгляді і прийнятті рішень за спеціальною
процедурою відповідно до розділу 9 Регламенту Верховної Ради
України. У разі необхідності Верховна Рада України може прийняти
інше рішення з цього питання".
II. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 9 грудня 2003 року
N 1354-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry