Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 75 Цивільного кодексу України

Про внесення зміни до статті 75 Цивільного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 75
Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.161 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину третю статті 75 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356)
після слів "своїх обов'язків" доповнити словами "порушення прав
підопічного".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3348-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry