Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України

Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 121
Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.431 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 121 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст. 375) такі зміни:
у частині третій слова "і середній заробіток" виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата
праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов,
визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 квітня 2011 року
N 3231-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry