Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про селянське (фермерське) господарство

Про порядок введення в дію Закону України Про селянське (фермерське) господарство

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 973-IV ( 973-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про селянське (фермерське) господарство"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 14, ст. 187 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про селянське (фермерське)
господарство" ( 2009-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про селянське (фермерське) господарство" чинні
законодавчі та інші нормативні акти України застосовуються, якщо
вони не суперечать цьому Закону.
3. Місцевим Радам народних депутатів: до 20 січня 1992 року вирішити питання про вилучення із
земель колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських
підприємств і організацій диференційовано не менше 7-10 відсотків
сільськогосподарських угідь і передачу їх до складу земель запасу; до 1 березня 1992 року забезпечити надання ділянок із земель
запасу громадянам, які бажають організувати селянське (фермерське)
господарство.
4. Кабінету Міністрів України: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність з прийнятим
Законом; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про селянське (фермерське) господарство", забезпечити
перегляд і скасування міністерствами та відомствами України їх
нормативних актів, що суперечать цьому Закону; у двомісячний строк розробити та прийняти пакет нормативних
актів, спрямованих на реалізацію даного Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 20 грудня 1991 року
N 2010-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry