Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних папер...

Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних папер...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 38 від 10.01.2002
м. Київ
Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо
заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних
паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних
цінностей під час проведення передвиборної агітації
у період виборчого процесу по виборах народних
депутатів України 31 березня 2002 року

Керуючись частинами шостою та сьомою статті 56 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ), статтями 11 і
12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо
заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових
умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей,
інших матеріальних цінностей під час проведення передвиборної
агітації у період виборчого процесу по виборах народних депутатів
України 31 березня 2002 року (додається).
2. Текст Роз'яснення, затвердженого цією постановою,
надіслати Національній телекомпанії, Національній радіокомпанії,
редакціям газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр" для його
оприлюднення у порядку, визначеному частиною сьомою статті 56
Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 10 січня 2002 року N 38
РОЗ'ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів,
послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших
матеріальних цінностей під час проведення передвиборної
агітації у період виборчого процесу по виборах
народних депутатів України 31 березня 2002 року

Конституція України ( 254к/96-ВР ) гарантує громадянам
України право брати участь в управлінні державними справами,
вільно обирати і бути обраними. Вибори народних депутатів України
є вільними та відбуваються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.
Надзвичайно важливим етапом виборчого процесу є проведення
передвиборної агітації.
Передвиборна агітація відповідно до частини першої статті 50
Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 )
розпочинається за 50 днів до дня виборів, тобто 9 лютого 2002 року
і закінчується о 24 годині 29 березня 2002 року.
Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та
законам України.
Центральна виборча комісія роз'яснює, що з метою забезпечення
умов для вільного формування та виявлення волі виборців при
голосуванні, реалізації принципу рівності всіх кандидатів у
народні депутати України частиною шостою статті 56 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" забороняється проведення
передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,
робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних
цінностей.
Порушення цієї заборони тягнуть за собою відповідальність у
порядку, встановленому законодавством України.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry