Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Понеділка В.І. членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Про призначення Понеділка В.І. членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Понеділка В.І.
членом Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 37, ст.283 )
{ Щодо звільнення з посади див. Постанову ВР
N 2252-VI ( 2252-17 ) від 13.05.2010 }

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Призначити Понеділка Віктора Івановича членом Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 липня 2002 року
N 77-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry