Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Генерального прокурора України

Про призначення Генерального прокурора України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Генерального прокурора
України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 43, ст.411 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити Дацюка Владислава Володимировича Генеральним
прокурором України.
2. Доручити Дацюку В.В. протягом тижня подати на затвердження
Верховної Ради України пропозиції про склад колегії Генеральної
прокуратури України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3537-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry