Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 4 Закону України Про підприємництво

Про внесення змін до статті 4 Закону України Про підприємництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 4 Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 45, ст.335 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Абзац дванадцятий частини другої статті 4 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 51, ст.680; 1993 р., N 30, ст.322, ст.324, N 51, ст.481, ст.482;
1994 р., N 3, ст.13, N 28, ст.234, N 33, ст.301, N 40, ст.366, N
49, ст.434; 1995 р., N 7, ст.47, N 10, ст.64, N 30, ст.232)
викласти в такій редакції:
"торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі
та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і
непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1995 року
N 474/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry