Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України, що діє через Національне агентство України з реконструкції та розвитку, та Експортно-імпортним б...

Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України, що діє через Національне агентство України з реконструкції та розвитку, та Експортно-імпортним б...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України,
що діє через Національне агентство України з реконструкції та
розвитку, та Експортно-імпортним банком Японії як урядовою
установою Японії щодо надання Україні кредитів і гарантій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.160 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Меморандум між Кабінетом Міністрів України, що діє через
Національне агентство України з реконструкції та розвитку, та
Експортно-імпортним банком Японії як урядовою установою Японії
щодо надання Україні кредитів і гарантій ( 392_002 ), підписаний
у м. Токіо 6 жовтня 1997 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 12 лютого 1998 року
N 127/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry