Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб (щодо оподаткування доходів особистих селянських господарств)

Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб (щодо оподаткування доходів особистих селянських господарств)

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо оподаткування
доходів особистих селянських господарств)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.345 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 37, ст. 308) доповнити підпунктом 4.3.36 такого змісту:
"4.3.36. доходи від продажу сільськогосподарської продукції,
вирощеної (виробленої): на земельних ділянках, наданих для ведення
особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було
збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю); на земельних ділянках, наданих для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибних ділянках); на земельних ділянках,
наданих для ведення садівництва та індивідуального дачного
будівництва".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
застосовується щодо доходів одержаних починаючи з першого звітного
(податкового) періоду 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1594-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry