Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою

Про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Договору між Українською Радянською
Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською
Соціалістичною Республікою

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 9, ст.86 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є :
Ратифікувати Договір між Українською Радянською
Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною
Республікою ( 112_011 ), підписаний у Мінську 29 грудня 1990 року.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 13 лютого 1991 року
N 717-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry