Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження захисних споруд цивільної оборони

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження захисних споруд цивільної оборони

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо збереження захисних
споруд цивільної оборони
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.253 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

2. Пункт 7 Переліку майнових комплексів державних
підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного
виробництва, передача в оренду яких не допускається (додаток
N 2), затвердженого Декретом Кабінету Міністрів України від
31 грудня 1992 року N 26-92 ( 26-92 ) "Про перелік майнових
комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних
підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в
оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 11, ст. 96), викласти у такій редакції:
"7. Захисні споруди цивільної оборони".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього
Закону;
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових
актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1413-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry