Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проведення виборів депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів в Автономній Республіці Крим

Про проведення виборів депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів в Автономній Республіці Крим

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проведення виборів депутатів і голів місцевих Рад
народних депутатів в Автономній Республіці Крим
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 11, ст. 76 )

Враховуючи, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим
призначила вибори депутатів і голів місцевих Рад на 29 квітня 1995
року, та беручи до уваги, що Законом України "Про скасування
Конституції та деяких законів Автономної Республіки Крим"
( 92/95-ВР ) скасовано Закон Автономної Республіки Крим "Про
вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських,
районних у містах Рад" від 18 січня 1995 року, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, місцевим Радам
народних депутатів та їх виконавчим комітетам, виборчим комісіям в
Автономній Республіці Крим забезпечити проведення виборів
депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів відповідно до
Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних,
районних, міських, районних у містах і обласних Рад" ( 3996-12 ).
2. Президії Верховної Ради України вирішити питання щодо
фінансування виборів депутатів і голів місцевих Рад народних
депутатів в Автономній Республіці Крим.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 березня 1995 року
N 94/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry