Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

Про внесення змін до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.266 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 7, ст. 36) такі зміни:
1. Статтю 6 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Згідно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак
таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня
1992 року двома і більше юридичними особами для позначення
однорідних товарів".
У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.
2. Доповнити пункт 3 статті 16 абзацом другим такого змісту:
"Не визнається порушенням прав власника свідоцтва,
одержаного до введення в дію пункту 4 статті 6 цього Закону,
добросовісне використання цього позначення іншими особами,
розпочате до 1 січня 1992 року".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 червня 1999 року
N 751-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry