Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Перегонівського сільського голови (Перегонівська сільська рада Обухівського району Київської області)

Про призначення позачергових виборів Перегонівського сільського голови (Перегонівська сільська рада Обухівського району Київської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Перегонівського сільського голови
(Перегонівська сільська рада
Обухівського району Київської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.211 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Перегонівського сільського голови Поремського П.Д. (Перегонівська
сільська рада Обухівського району Київської області) та відповідно
до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п'ятої
статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Перегонівського сільського
голови (Перегонівська сільська рада Обухівського району Київської
області) на неділю 15 травня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Перегонівського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Перегонівського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2011 року
N 3094-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry