Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України Про оплату праці

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України Про оплату праці

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України
"Про оплату праці"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 3, ст.22 )

З метою відновлення дії деяких положень, що визначають
частину доходів державних підприємств, яка спрямовується на оплату
праці, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність, статтю 13, абзац
сьомий пункту 4 статті 48 Декрету Кабінету Міністрів України від
31 грудня 1992 року N 23-92 "Про оплату праці" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.93, N 24, ст.273) в
частині зупинення дії пункту 1 та частини другої пункту 4 статті
19 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), а також
абзац восьмий пункту 4 статті 48 цього Декрету.
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1994 року
N 318/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry