Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про поховання та похоронну справу щодо безоплатного поховання інвалідів війни

Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про поховання та похоронну справу щодо безоплатного поховання інвалідів війни

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про поховання та похоронну справу" щодо
безоплатного поховання інвалідів війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.197 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 14 Закону України "Про поховання та
похоронну справу" ( 1102-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 7, ст. 47) доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) інвалідів війни".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 лютого 2006 року
N 3410-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry