Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про арбітражний суд

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про арбітражний суд

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28,
ст.180 )
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про арбітражний суд"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.661 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт перший статті 6 Закону України "Про арбітражний суд"
( 1142-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 36,
ст.469) після слова "компетенції" доповнити словами "розглядає
справи про банкрутство".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2691-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry