Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання

Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів
України з питань митного регулювання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.117 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2371-III
( 2371-14 ) від 05.04.2001 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Декрету
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року N 36-93 "Про
внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст.270).
3. Зупинити дію постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України, якими окремим суб'єктам підприємницької діяльності надано
пільги щодо обкладення митом товарів та предметів, які
переміщуються через митний кордон України.
4. Цей Закон набирає чинності через 45 днів після
опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1994 року
N 3893-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry