Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі

Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Женевської конвенції
1930 року про врегулювання деяких колізій законів
про переказні векселі та прості векселі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.291 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені України до Женевської конвенції 1930
року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі
та прості векселі ( 995_007 ).

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 6 липня 1999 року
N 827-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry